Razvoj unutarnje financijske kontrole u javnom sektoru Republike Hrvatske
Projekta
CARDS
Temeljni dokumenti
PIFC u Hrvatskoj
 
 

 Očekivani rezultati projekta

 


Projekt će razviti strategiju za sustav unutarnjih kontrola u javnom sektoru (PIFC) za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu te pružiti potporu u ažuriranju zakonskog okvira za PIFC, uključujući potrebne zakonske i pod-zakonske akte. Središnjoj harmonizacijskoj jedinici (SHJ) biti će pružena savjetodavna potpora kako bi se osigurala odgovarajuća koordinacija cjelokupnog razvoja sustava unutarnje financijske kontrole u javnom sektoru. To će uključivati potporu na radnom mjestu osoblju SHJ-a te seminare, organizirane u suradnji s SHJ-om, za daljnje podizanje informiranosti o zahtjevima PIFC-a za više rukovodstvo na razini središnje državne uprave te lokalne i područne (regionalne) samouprave. Projekt će pripremiti nacrt priručnika za financijsko upravljanje i kontrolu i provesti program za obuku i širenje informacija za razinu središnje države te lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.


Program i kapacitet izobrazbe unutarnjih revizora za javni sektor biti će poboljšani, uključujući priručnik za unutarnje revizore i metodologiju; uvest će se dodatni moduli za unutarnje revizore o reviziji sustava, financijskoj reviziji i reviziji informacijske tehnologije, te provesti određeni broj (pilot) revizija. Kapacitet unutarnje revizije u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi biti će razvijen kroz intenzivnu obuku za unutarnje revizore, studijska putovanja i provedbom određenog broja pilot revizija.
Sva tijela državne uprave i županije biti će poučene o potrebi usvajanja strateških revizijskih planova i godišnjih revizijskih operativnih planova.

+ više :  >  Ciljevi i glavni partneri
   >  Trajanje i provedba projekta

Zadnja promjena : 21.11.2006.
Važna napomena: Stavovi izneseni na ovim web stranicama ne izražavaju nužno stavove Delegacije Europske komisije u Republici Hrvatskoj.
Webmaster contact
English Back to home page SOFRECO' Europska Komisija