Razvoj unutarnje financijske kontrole u javnom sektoru Republike Hrvatske
Projekta
CARDS
Temeljni dokumenti
PIFC u Hrvatskoj
 
 
 

 

 

Novosti 2006.
 
>studeni 2006.
 

SHJ: Prijave u tijeku za izobrazbu 9. generacije unutarnjih revizora (planirani početak - veljača 2007.)

     
     
 
> 28. studenoga 2006. (MF, Velika dvorana)
 
DG Budget, DEK, CARDS, SHJ: Seminar za rukovoditelje u državnoj upravi o unutarnjim financijskim kontrolama u javnom sektoru - upravljačkoj odgovornosti - program
     
 
> 16.-18. studenoga 2006. (NP Plitvička jezera)
 
CARDS: Održan Seminar za voditelje financijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru pod nazivom "FMC za poboljšanje operativne izvrsnosti kroz unutarnje kontrole"
     
 
> 9.-10. studenoga 2006.(MF)
 
CARDS: Održan Modul A. - Uvod u financijsko upravljanje i kontrole (za načelnike MF)
     
  > 26.-28. listopada 2006. (Baška, otok Krk)
 

SHJ i CARDS: Održan 2. seminar unutarnjih revizora u javnom sektoru - SLIKE

     
  > 17. listopad 2005. (Brussels)
 
MF: Unutarnji revizori Ministarstva financija prisustvovali 6. godišnjoj konferenciji Službe unutarnje revizije (IAS) Europske komisije
     
  > 9.-10. listopad 2006. (Sofija, Bugarska)
 
CARDS: Voditeljica projekta Martine Thuet sudjelovala u Konferenciji IIA Bugarska, Sofija, konferenciji je prisustvala i SHJ
   
  > 4. listopada 2006. (Split)
 
CARDS i SHJ: Seminar za podizanje informiranosti o FMC-u i unutarnjoj reviziji - za predstavnike/menadžment: Splitsko-dalmatinske županije, Zadarske županije, Šibensko-kninske županije, Dubrovačko-neretvankse županije, Grad Split, grad Trogir, grad Makarska, Krad Kaštela, Grad Solin,. Grad Zadar, Grad Šibenik i grad Dubrovnik.
     
  > 2. listopad 2006.
 
SHJ: Započela izobrazba 8. generacije unutarnjih revizora (Zagrebu)
 
CARDS i SHJ: Seminar za podizanje informiranosti o FMC-u i unutarnjoj reviziji - za predstavnike/menadžment: Sisačko-moslavačke županije, Grada Siska, Hrvatskog centra za razminiranje, Županijskog zavoda, Lječilišta Topusko, Neuropsihijatrijska bolnica "Dr. Ivan Barbot", Opća bolnica Sisak i Zavod za javno zdravstvo (Sisak)
     
  > rujan 2006.
 
SHJ: Započela izobrazba 7. generacije unutarnjih revizora (Pula)
 
CARDS i SHJ: 5 pilot revizija započeto u: Gradu Zagrebu, Ministarstvu pravosuđa, Hrvatskom Saboru, HZMO, HZZ
 
CARDS i SHJ: Seminar za podizanje informiranosti o FMC-u i unutarnjoj reviziji - za predstavnike/menadžment Ministarstva financija (Zagreb, MF)
 
CARDS i SHJ: Seminar za podizanje informiranosti o FMC-u i unutarnjoj reviziji - za predstavnike/menadžment Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka (Zagreb)
   
  > srpanj 2006. (Novigrad)
 
CARDS i SHJ: Seminar za podizanje informiranosti o FMC-u i unutarnjoj reviziji - za predstavnike/menadžment Istarske županije i svih gradova u Istri
     
  > 26-28. svibnja 2006. (Brijuni)
 

Transparency International Europska Antikorupcijska Konferencija - Prezentacija: Uloga unutarnje financijske kontrole u javnom sektoru (PIFC) u sprječavanju korupcije
     
  > svibanj/lipanj 2006. (Brussels)
 
SHJ: Održan eksplanatorni i bilateralni screening za Poglavlje 32. Financijski nadzor - SLIKE
 
CARDS i SHJ: Seminar za podizanje informiranosti o FMC-u i unutarnjoj reviziji - za predstavnike/menadžment HZMO (Zagreb)
 
CARDS i SHJ: Seminar za podizanje informiranosti o FMC-u i unutarnjoj reviziji - za predstavnike/menadžment: Primorsko-goranske županije i svih gradova u županiji (Delnice)
     
  > travanj 2006.
 
CARDS: Početak projekta CARDS 2004 "Jačanje strukture PIFC-a u Republici Hrvatskoj"
    SHJ: Započela izobrazba 6. generacije unutarnjih revizora u Zagrebu - organizator
   
  > March 13-15, 2006 (Bled, Slovenija)
 
SHJ sudjelovala u 3. konferenciji za Središnje harmonizacijske jedinice u zamljama članicama i kandidatkinjama za EU
     
  > 16. veljače 2006.
 
SHJ: Seminar Državnog ureda za reviziju, Ministarstva financija - Uprave za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole i unutarnjih revizora iz ministarstava i drugih tijela državne uprave
     
Aktivnosti 2005. godina
     
  > 21. prosinca 2005.
 
Objavljen novi Pravilnik o unutarnjoj reviziji proračunskih korisnika (NN, 150/05)
     
  > 12. prosinca 2005. (Zagreb, Dom obrtnika)
 
CARDS: Završetak projekta CARDS 2002. “Razvoj unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru i unutarnje revizije” - SLIKE
     
  > 25. studeni 2005. (Brussels)
 
MF: Predstavnici Ministarstva financija i Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija prisustvovali 5. godišnjoj konferenciji Službe unutarnje revizije (IAS) Europske komisije
     
  > studeni 2005. (Nizozemska, Litva, Finska)
 
CARDS: U organizaciji CARDS 2002. studijski posjet unutanjih revizora iz Hrvatske Nizozemskoj, Litvi i Finskoj
     
  > 26.-28. listopada 2005. (Umag)
 
SHJ i CARDS: Održan 1. seminar unutarnjih revizora u javnom sektoru - SLIKE
     
  > kolovoz 2005.
 
MF i CARDS: Izdan Kodeks etike unutarnjih revizora/predložak Povelje unutarnjih revizora/2. verzija priručnika za unutarnju reviziju
     
  > 20. srpnja 2005.
 

Seminari i radionice za FMC/unutarnju reviziju - jesen 2005.

 
5. generacija stručnog usavršavanja unutarnjih revizora (provodi Središnja harmonizacijska jedinica) - jesen 2005.
     
 
> 8. srpnja 2005.
 
Imenovani lokalni instruktori za stručno usavršavanje unutarnjih revizora
     
 
> 7. srpnja 2005.
 
Plan djelovanja kapaciteta unutarnje revizije - Odluka o odabiru unutarnjih revizora za obavljanje poslova unutarnje revizije predpristupnih sredstava - Ministarstvo financija
     
  > 1. srpnja 2005.
 
Pismeni ispit za stručno ovlaštenje unutarnjih revizora / stručno ovlašteni unutarnji revizori
     
  > 15. lipnja 2005.
 
Strategija razvoja unutarnje financijske kontrole u javnom sektoru (PIFC) Republike Hrvatske - usvojena na sjednici Vlade RH
     
  > 30. svibnja 2005.
 
MF: Usvojena Uredba o izmjenama i dopunama uredbe o nazivima radnih mjesta i složenosti poslova u državnoj službi - novi nazivi radnih mjesta: pomoćni unutarnji revizor, unutarnji revizor i viši unutarnjih revizor
     
  > 20. svibnja 2005.
 
MF: Odluka o Planu djelovanju kapaciteta unutarnje revizije za predpristupne fondove EU - usvojena na sjednici Vlade RH
   
  > 12. svibnja 2005.
 
Svjetska banka - World Bank: Izdano izvješće Country Financial Accountability Assessment (CFAA) za Hrvatsku - pogledati str. 45-57 za područje PIFC-a
     
  > 4. travnja/1. lipnja 2005.
 
MF: Usvojena Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija - imenovani načelnici Samostalnog odjela za unutarnju reviziju te Samostalnog odjela za FMC i nadzor
     
Aktivnosti 2004. godina
   
  > 29. studeni-1. prosinac 2004. (BALATONOSZOD, Mađarska)
 
SHJ sudjelovala u 3. konferenciji za Središnje harmonizacijske jedinice u zamljama članicama i kandidatkinjama za EU - Organizacija: EK - DG Buidget i Ministarstvo financija Republike Mađarske
   
  > 24. studeni 2004.
 
Međunarodni monetarni fond - Izdano izvješće "Report on Observance of Standards and Codes — Fiscal Transparency Module" za Hrvatsku
   
  > 25. -26. listopada 2004. (Brussels)
 
TAIEX u suradnji s DG Budget: Seminar o sustavu unutarnje financijske kontrole ujavnom sektoru (PIFC) za dužnosnike i službenike MF i drugih tijela javne vlasti
   
  > 12. kolovoza 2004.
 
Objavljen Pravilnik o unutarnjoj reviziji proračunskih korisnika (NN, 111/04)
   
  >srpanj 2004.
 
Ministarstvo financija zaključilo s Europskom komisijom - Općom upravom za proračun, Administrativni Sporazum o suradnji u području razvoja PIFC - Poglavlja 32.
     
  > 27. veljače 2004. (Hotel Sheraton - Zagreb)
  Svečanost povodom početka projekta CARDS 2002. "Razvoj PIFC-a i unutrnje revizije"
 
Program Europske unije za Hrvatsku CARDS 2002: “Razvoj unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru i unutarnje revizije”
410Kb
 
“Unutarnja financijska kontrola u javnom sektoru (PIFC)
Prednosti i izazovi”
Robert de KONING, DG Budget - Europska komisija

96Kb
     
Aktivnosti 2003. godina
   
  > listopad/studeni 2003. (MF- Zagreb)
 
Početak projekta CARDS 2002 “Razvoj unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru i unutarnje revizije”
     
  > 9. listopada 2003.
 
Poglavlje 28(32) Financijska kontrola (PIFC)- Vlada Republike Hrvatske predala odgovore na Upitnik Europske komisije
     
  > 10. lipnja 2003.
 
Novi Zakon o proračunu (NN, 96/03) - početak unutarnje revizije u javnom sektoru
   
  > 29. travnja 2003.
 
Izmjena i dopuna Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija - osnivanje Uprave za unutarnju reviziju i nadzor (SHJ) (NN 71/03)
     
     

Kratice:

MF-Ministarstvo financija

PIFC- Public Internal Financial Control - Sustav unutarnjih financijskih kontrola u janvom sektoru

SHJ - Središnja Harmonizacijska Jedinica - Uprava za harmonizaciju untuarnje revizije i financijske kontrole

NN- Narodne novine

FMC - Financial Management and internal Control - hrv. Financijsko upravljanje i kontrola

DG Budget - Opća uprava proračun Europske komisije

DEK - Delegacija Europske komisije u Republici Hrvatskoj

 

 

 

Zadnja promjena : 28.11.2006.
Važna napomena: Stavovi izneseni na ovim web stranicama ne izražavaju nužno stavove Delegacije Europske komisije u Republici Hrvatskoj.
Webmaster contact
English Back to home page SOFRECO' Europska Komisija