Razvoj unutarnje financijske kontrole u javnom sektoru Republike Hrvatske
Projekta
CARDS
Temeljni dokumenti
PIFC u Hrvatskoj
 
 

 Upravljačka odgovornost

 
   
  Za uspostavu financijskog upravljanja i kontrola odgovoran je čelnik korisnika proračuna. Prema odredbi članka 112. Zakona o proračunu, čelnik proračunskog korisnika odgovoran je za zakonitost, svrhovitost, učinkovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima.
Sustav FMC predstavlja pomoć čelniku u ostvarenju misije i ciljeva korisnika proračuna, te zakonitog i pravilnog, ali i ekonomičnog, efikasnog i djelotvornog korištenja sredstava.

Čelnik može, na temelju unutarnjih propisa, prenijeti ovlasti vezane uz uspostavu ovog sustava na druge osobe. Prenošenjem ovlasti, prenosi se i odgovornost. Ali treba istaknuti da prenošenje ovlasti i odgovornosti ne isključuje odgovornost čelnika.

Osobe zadužene za uspostavu i razvoj te za provođenje financijskog upravljanja i kontrola, osim čelnika korisnika proračuna, jesu:
a) voditelj za financijsko upravljanje i kontrole,
b) koordinator za financijsko upravljanje i kontrole.

Voditelj za financijsko upravljanje i kontrole odgovoran je za uspostavu i razvoj te za provođenje financijskog upravljanja i kontrola kod korisnika proračuna. Voditelj je obvezan, uz suglasnost čelnika korisnika proračuna, izraditi plan uspostave financijskog upravljanja i kontrola te metodologiju za provođenje plana.

Uvažavajući potrebe i posebnosti u poslovanju korisnika čelnik može imenovati koordinatora za financijsko upravljanje i kontrole ili ustrojiti jedinicu za financijsko upravljanje i kontrole. Koordinator operativno provodi i koordinira uspostavu i razvoj sustava FMC.

Dakle, za uspostavu i razvoj ovog sustava zaduženi su čelnik, voditelj i koordinator za financijsko upravljanje i kontrole, dok su u provođenje ovog sustava uključeni su svi zaposlenici kroz obavljanje svojih svakodnevnih zadaća i ispunjenje dužnosti.

 

 


Zadnja promjena : 28.11.2006.
Važna napomena: Stavovi izneseni na ovim web stranicama ne izražavaju nužno stavove Delegacije Europske komisije u Republici Hrvatskoj.
Webmaster contact
English Back to home page SOFRECO' Europska Komisija