Razvoj unutarnje financijske kontrole u javnom sektoru Republike Hrvatske
Projekta
CARDS
Temeljni dokumenti
PIFC u Hrvatskoj
 
 

 Uloga SHJ

 
   

Uprava za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole Ministarstva financija predstavlja Središnju harmonizacijsku jedinicu u Republici Hrvatskoj.

   
Ona je u dijelu FMC, u okviru Odjela za metodologiju i koordinaciju financijskog upravljanja i kontrola, nadležna za :
 
  • pripremu zakona i podzakonskih propisa iz područja financijskog upravljanja i kontrola,
  • izradu metodologije i standarda rada financijskog upravljanja i kontrola,
  • organiziranje izobrazbe osoba odgovornih i uključenih u financijsko upravljanje i kontrolu,
  • koordinaciju uspostave i razvoja sustava unutarnjih financijskih kontrola
  • godišnje izvješćivanje Vlade Republike Hrvatske i drugo.
   
Dakle, Odjel razvija metodologiju i standarde te vodi brigu o razvoju procedura i sastavljanju priručnika za sustav FMC, razvija metodologiju za procjenu rizika koju trebaju koristiti svi proračunski korisnici, daje metodološke smjernice u vezi s pitanjima sustava FMC, izrađuje godišnji izvještaj kojim se konsolidiraju aktivnosti osoba odgovornih nadležnih za sustav FMC i izvješćuje Vladu Republike Hrvatske o poduzetim aktivnostima vezanim uz njegovu uspostavu. Isto tako, ona organizira izobrazbu za osobe zadužene za sustav FMC u javnom sektoru.
 

 


Zadnja promjena : 28.11.2006.
Važna napomena: Stavovi izneseni na ovim web stranicama ne izražavaju nužno stavove Delegacije Europske komisije u Republici Hrvatskoj.
Webmaster contact
English Back to home page SOFRECO' Europska Komisija