Razvoj unutarnje financijske kontrole u javnom sektoru Republike Hrvatske
Projekta
CARDS
Temeljni dokumenti
PIFC u Hrvatskoj
 
 

 Komponente unutarnje kontrole

 
   

Financijsko upravljanje i kontrole provode se putem međusobno povezanih komponenata:

  Kontrolno okruženje
  Upravljanje rizicima
  Kontrolne aktivnosti
  Informacije i komunikacije
  Praćenje i procjena sustava
     
  Kontrolno okruženje
    Kontrolno okruženje je temelj čitavog sustava unutarnje kontrole. Ono osigurava disciplinu i organizaciju kao i klimu koja utječe na opću kvalitetu unutarnje kontrole. Utječe na utvrđivanje strategije i ciljeva, te na organizaciju kontrolnih aktivnosti. Kontrolno okruženje daje ton organizaciji, utječući na svijest zaposlenika o važnosti kontrole. Elementi kontrolnog okruženja su: osobni i profesionalni integritet i etičke vrijednosti čelnika i zaposlenika; „ton s vrha“ (filozofija upravljanja i stil poslovanja); organizacijska struktura; politika i praksa upravljanja ljudskim potencijalima; kompetentnost zaposlenika.
     
  Upravljanje rizicima
    Upravljanje rizicima je proces utvrđivanja i analiziranja relevantnih rizika koji prijete ostvarenju ciljeva korisnika i utvrđivanja odgovarajućih protumjera, odnosno odgovora na rizike. Procjena rizika uključuje: utvrđivanje rizika, vrednovanje rizika, rangiranje rizika i izradu odgovora na rizike, odnosno uspostavljanje kontrola.
     
  Kontrolne aktivnosti
   

Kontrolne aktivnosti temelje se na politikama i procedurama koje se uvode i provode za osiguranje ostvarenja ciljeva, odnosno upravljanje rizicima. Obuhvaćaju postupke odobrenja, postupke prijenosa ovlasti i odgovornosti, razdvajanje dužnosti, sustav dvostrukog potpisa, pravila koja osiguravaju zaštitu imovine i informacija, postupke potpunog, točnog, pravilnog i ažurnog evidentiranja svih poslovnih transakcija, postupke upravljanja ljudskim potencijalima i drugo.

Za postizanje učinkovitosti, kontrolne aktivnosti trebaju biti prikladne, funkcionirati konzistentno prema planu čitavo vrijeme i trebaju biti troškovno učinkovite, sveobuhvatne, razumne i povezane s općim ciljevima proračunskog korisnika. Kontrolne aktivnosti se provode u čitavoj organizaciji, na svim razinama i u svim funkcijama proračunskog korisnika.

     
  Informacije i komunikacije
    Učinkovite informacije i komunikacije neophodne su za vođenje i kontrolu poslovanja. Čelnici trebaju osigurati relevantnu, pouzdanu i pravovremenu komunikaciju vezanu za unutarnje i vanjske događaje. Sposobnost donošenja odgovarajućih odluka ovisi o kvaliteti informacija što podrazumijeva da informacije trebaju biti adekvatne, pravodobne, važeće, točne i dostupne.
     
  Praćenje i procjena sustava
    S obzirom da je unutarnja kontrola dinamičan proces koji treba stalno prilagođavati rizicima i promjenama s kojima se susreće proračunski korisnik, praćenje i procjena sustava unutarnjih kontrola je nužno kako bi se osigurala njegova usklađenost s promijenjenim ciljevima, okruženjem, resursima i rizicima. Praćenje i procjena provodi se stalnim praćenjem (rutinskim aktivnostima), zasebnim (odvojenim) vrednovanjima i kombinacijom ovih aktivnosti.
   
  Komponente (standardi) unutarnje kontrole određuju preporučljiv pristup za razvoj unutarnje kontrole i pružaju osnove prema kojima se unutarnje kontrole mogu procjenjivati. Način na koji će se primijeniti ovisi o specifičnostima proračunskog korisnika, rizicima i odluci čelnika. Svaki proračunski korisnik bi trebao oblikovati vlastiti sustav unutarnjih kontrola ovisno o svojim potrebama i okruženju.

 


Zadnja promjena : 28.11.2006.
Važna napomena: Stavovi izneseni na ovim web stranicama ne izražavaju nužno stavove Delegacije Europske komisije u Republici Hrvatskoj.
Webmaster contact
English Back to home page SOFRECO' Europska Komisija