Razvoj unutarnje financijske kontrole u javnom sektoru Republike Hrvatske
Projekta
CARDS
Temeljni dokumenti
PIFC u Hrvatskoj
 
 

 Financijsko upravljanje i kontrola

 
       
 

Financijsko upravljanje i kontrola (FMC) sveobuhvatan je sustav unutarnjih kontrola koje uspostavljaju i za koje su odgovorni čelnici korisnika proračuna, a kojima se, upravljajući rizicima, osigurava razumna sigurnost da će se u ostvarivanju ciljeva, proračunska i druga sredstva koristiti pravilno, etično, ekonomično, djelotvorno i učinkovito.
Ovaj sustav treba obuhvatiti sve poslovne procese, financijske i nefinancijske.
Njegova svrha je pružiti pomoć korisniku proračuna u ispunjavanju njegove misije, odnosno glavne svrhe njegova postojanja.

Osnovni ciljevi sustava FMC-a su osiguranje:
- uspješnog ostvarenja zadaća proračunskih korisnika,
- pouzdanosti i cjelovitosti informacija, osobito financijskih informacija,
- usklađenosti s politikama, planovima, procedurama, zakonima i propisima,
- zaštite imovine,
- ekonomične, efikasne i djelotvorne uporabe sredstava.
Za uspostavu i razvoj sustava FMC odgovoran je čelnik, a provode ga svi zaposleni

Sustav FMC provodi se pomoću pet komponenata.

Za organiziranje izobrazbe nadležna je Uprava za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole u Ministarstvu financija (SHJ)

Čelnik jednom godišnje izvješćuje SHJ o uspostavi i razvoju sustava financijskog upravljanja i kontrola

Regulativa
  Upravljačka odgovornost
  Komponente unutarnje kontrole
  Uloga SHJ
  Izobrazba
  Uspostava FMC-a -> aktivnosti
  Izvješćivanje
  Najčešća pitanja/odgovori vezani uz FMC
Kontakt
   
       
       

 


Zadnja promjena : 28.11.2006.
Važna napomena: Stavovi izneseni na ovim web stranicama ne izražavaju nužno stavove Delegacije Europske komisije u Republici Hrvatskoj.
Webmaster contact
English Back to home page SOFRECO' Europska Komisija