Razvoj unutarnje financijske kontrole u javnom sektoru Republike Hrvatske
Projekta
CARDS
Temeljni dokumenti
PIFC u Hrvatskoj
 
 

 CARDS (Community Assistance for Reconstruction, Development
 and Stabilisation – Pomoć Europske zajednice u obnovi, razvoju i
 stabilizaciji)

 


Kao zemlja kandidat Hrvatska koristi sredstva svih triju pred-pristupnih financijskih instrumenata: Phare za izgradnju institucija te gospodarsku i socijalnu koheziju, ISPA za infrastrukturu zaštite okoliša i prometa, i SAPARD za poljoprivredni i ruralni razvoj. Hrvatska i dalje ostaje kvalificirana za Regionalni program CARDS u 2005. i 2006. Financiranje iz pred-pristupnih fondova iznosi €105 milijuna u 2005. (Phare: €80 milijuna, ISPA: €25 milijuna) i €140 milijuna u 2006. (Phare: €80 milijuna, ISPA: €35 milijuna, SAPARD: €25 milijuna). To predstavlja znatno povećanje ukupne pomoći Europske zajednice u odnosu na iznose predviđene u sklopu programa CARDS za 2005. (€60 milijuna) i 2006. (€62 milijuna).

Europsko partnerstvo koje je Vijeće usvojilo 13. rujna 2004. utemeljeno na nalazima navedenima u Mišljenju Komisije o zahtjevu Hrvatske za punopravnim članstvom u EU-u iznosi kratkoročne i srednjoročne prioritete u pripremi Hrvatske za daljnju integraciju u EU. Hrvatske vlasti dogovorile su da se ti prioriteti koriste u identificiranju ključnih područja pred-pristupne financijske pomoći EU-a u 2005. Postojeći programi CARDS 2002-2004 već su usmjereni na veliki broj prioriteta u sklopu kratkoročnih i srednjoročnih prioriteta navedenih u Europskom partnerstvu. Princip programiranja stoga jest osigurati kontinuitet pomoći istovremeno izbjegavajući preklapanja između programa CARDS i Phare.

Ukupan iznos od €257 milijuna izdvojen je za Hrvatsku u sklopu programa CARDS u razdoblju od 2001. do 2004. godine.

U Hrvatskoj je u tijeku provedba ukupno 29 natječaja i ugovora za Twinning u vrijednosti od €23 milijuna.

Više o CARDS-u (samo na engleskom)


Zadnja promjena : 21.11.2006.
Važna napomena: Stavovi izneseni na ovim web stranicama ne izražavaju nužno stavove Delegacije Europske komisije u Republici Hrvatskoj.
Webmaster contact
English Back to home page SOFRECO' Europska Komisija