Razvoj unutarnje financijske kontrole u javnom sektoru Republike Hrvatske
Projekta
CARDS
Temeljni dokumenti
PIFC u Hrvatskoj
 
 

 Koncept

 


Koncept unutarnje financijske kontrole u javnom sektoru (PIFC) opisuje cjelokupni konsolidirani sustav, koji je uspostavljen od Vlade RH, ministarstava te drugih proračunskih korisnika za kontrolu, reviziju te izvješćivanje o korištenju financijskih i drugih resursa. PIFC uključuje ex-ante odobrenje koristeći tehnike uzorkovanja i izvještavanja, također i ex-post unutarnju reviziju sustava uključujući potrebu za stalnim povratnim informacijama vezanim uz nalaze i preporuke iz oba sustava, s ciljem pružanja alata rukovodstvu, koji će osigurati ekonomičnost, učinkovitost i djelotvornost kod korištenja financijskih sredstava.

PIFC se sastoji od tri osnovna koncepta:
- odgovornost rukovodstva, te preuzimanje odgovornosti za dobro financijsko upravljanje i kontrolu državnih sredstava te sredstava iz EU proračunskih fondova;
- funkcionalne i neovisne unutarnju reviziju;
- središnje harmonizacije, odgovorne za razvijanje i harmoniziranje metodologija i smjernica za provedbu kontrolnih i revizijskih sustava u javnom sektoru, uključujući procjenu kvalitete kroz provjere na licu mjesta.
Cjelokupna PIFC struktura uspostavlja jedinstven sustav unutarnjih financijskih kontrola i dobro upravljanje bez obzira na podrijetlo financijskih sredstava koje mogu doći iz nacionalnih i međunarodnih izvora.

U Hrvatskoj Ministarstvo financija - Uprava za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole (Središnja harmonizacijska jedinica) od kraja 2003. počela je s razvojem sustava unutarnje financijske kontrole u javnom sektoru u skladu s praksom EU-a. U vidu podrške projektu Ministarstvo financija pružat će metodološke upute tijelima državne uprave i koordinirati cijeli proces.

U Republici Hrvatskoj, Ministarstvo financija je već poduzelo važne reforme u području PIFC-a, daljnji napredak je potreban da bi se zadovoljili zahtjevi EU-a u okviru poglavlja 32. Financijski nadzor. Europsko partnerstvo naglašava slijedeće prioritete vezane uz unutarnju financijsku kontrolu u javnom sektoru:
· razviti strategiju za uspostavljanje sustava PIFC-a;
· uspostaviti ili pojačati funkcije PIFC-a kroz dodjeljivanje adekvatnog osoblja, edukaciju i tehniku, uključujući funkcionalno neovisne jedinice za unutarnju reviziju;
· uspostaviti učinkovite procedure za otkrivanje, obradu te financijsko-administrativno i pravosudno praćenje nepravilnosti koje pogađaju financijske interese Zajednice;
· razviti jedinstven zakonodavni okvir i djelotvorne mehanizme za praćenje, kontrolu i reviziju javnih prihoda i rashoda;
· razviti djelotvorne mehanizme za komunikaciju Europskoj Komisiji o nepravilnostima koje pogađaju financijske interese Zajednice, te uspostaviti potrebne metode koordinacije.

 


Zadnja promjena : 28.11.2006.
Važna napomena: Stavovi izneseni na ovim web stranicama ne izražavaju nužno stavove Delegacije Europske komisije u Republici Hrvatskoj.
Webmaster contact
English Back to home page SOFRECO' Europska Komisija